Уеб базиран софтуер

Изработка и поддръжка на уеб базиран софтуер и интернет приложения

Какво е Уеб базиран софтуер?

Уеб базиран софтуер е софтуер, който работи на сървър(компютър свързан с Интернет) и не е необходимо да се инсталира на устройствата на които се ползва. Уеб базираният софтуер може да се използва на различни видове устройства - лаптопи, смартфони, таблети без да е необходимо да се разработват отделни версии за всяко от тях. Софтуерът работи и на различни видове операционни системи: Windows, Android, iOS и др.

Технологии използвани при Уеб базирания софтуер

Едни от най-широко разпространените технологии при Уеб базирания софтуер са Microsoft .NET, Java, PHP и Ruby on Rails.

Предимства

Предимствата на уеб базирания софтуер и интернет приложенията са, че са достъпни от различни устройства и операционни системи, позволяват по-лесна и бърза поддръжка и дават много възможности за надграждане и развитие.

Инсталира ли се уеб базираният софтуер?

Софтуерът се инсталира на сървър свързан в Интернет. Достъпа до него се осъществява чрез уеб браузър. При наличиетео на нови версии на уеб базирания софтуер, се извършва обновяване само на сървъра, което ще бъде достъпно веднага на всяко едно устройство от което се ползва, без да се налага извършването на обновяване и на него.
Ако имате собствен сървър, уеб базираният софтуер може да бъде инсталиран на него. В този случай е необходимо да се грижите сами за техническата поддръжка на сървъра и за архивиране на информацията в него или да сключите договор за абонаментна поддръжка.

Ако имате нужда от изработката на уеб базиран софтуер или интернет приложение по ваши изисквания, моля изпратете ни запитване или се свържете с нас на тел.: 0878 104 223

Примери за Уеб базиран софтуер изработен от нас

Система за управление на поръчки


Склад
Уеб базиран софтуер предназначен за бизнес с голям брой търговски представители. Приложението улеснява процеса на създаване и проследяване на поръчки.

  • Поддръжка на голям брой търговски представители.
  • Поддръжка на голям брой клиенти.
  • Възможност за справки по клиент
  • Справки за търговски представител
  • Статус на поръчката

Електронен склад


Склад
Създаване на общ склад. Добавяне на нов обект. Операции между обекти. Поддръжка на номенклатура. Офериране.

Електронен дневник


Електронен бележник
Уеб базиран софтуер предназначен за училища. Дава възможност за въвеждане на оценки, отсъствия, съобщения и друга информация.

Електронен бележник

интернет приложение към системата предназначено за ползване от родителите

Офериране


Проекти
Модул позволяващ създаване на оферти. Работи през интернет браузър. Достъпен от всеки компютър свързан с интернет. Изходящи формати: PDF, RTF, DOC, E-mail