SEO оптимизация на сайт

On page SEO

Извършва се еднократно
 • Цялостна редакция и оптимизация на кода на страницата
 • Meta tags – title, description, keywords за всяка главна страница
 • Оптимизация на H1, H2 и H3 тагове в текстовете
 • Създаване на Alt Tags на картинките
 • Добавяне на скрито поле за ключови думи
 • Създаване на 404 error page
 • Създаване на автоматичен Sitemap
 • Създаване на RSS с новите статии и оферти
 • Създаване на Google analytics account
Изпратете запитване

Off page SEO

Месечен абонамент
 • Link build up – създаване на вътрешни и външни линкове към сайта ви
 • Периодична оптимизация, следене на резултатите и избор на ключови думи в сайта
 • Подробен месечен анализ на резултатите чрез Google Analytics
 • Периодично следене на резултатите чрез Google Analytics
 • Поддръжка на блог, facebook страница и др.
 • Писане на статии -2 статии включени в пакетната цена
 • Промотиране на link bait статии – чрез Svejo.net, Dao.bg, Journey.bg и др. сайтове в зависимост от сферата за която е статията
 • Content is king – съвети за създаване на уникално съдържание
 • Разпространение на информацията за фирмата в други социални мрежи + форуми
Изпратете запитване